21, May, 2024

Finance zaupajte nam!

Svoj čas investirajte v razvoj vašega podjetja

Družba PRIMA FIN d.o.o. angažira visoko kvalificiran kader z več kot 20-letnimi izkušnjami v računovodstvu. Vedno stremimo k novim znanjem, zato se redno izobražujemo, izpopolnjujemo in spremljamo aktualno zakonodajo na davčnem področju.

Storitve

Računovodske storitve

Za vas izvajamo celovito vodenje poslovnih knjig na klasičen način in po principu brezpapirnega poslovanja, obračunavanje vseh vrst izplačil dohodkov fizičnih oseb, vodenje registrov, priprava dokumentacije in zastopanje strank v raznih postopkih (finančnih, davčnih, itd.)

Davčno svetovanje

Pri davčnem svetovanju se zavedamo pomena individualnega pristopa, optimizacije davkov na vašem področju poslovanja in redno usklajevanje z aktualno zakonodajo

Kadrovske storitve

Pomoč pri vodenju kadrovskih evidenc, sestavljanje pogodb, vodenje postopkov zaposlovanja domačih in tujih kadrov, razni obračuni izplačil, sodelovanje z državnimi inštitucijami v primeru postopkov nadzora in pri dostavi podatkov

Nepremičnine

Za vas izvajamo posredovanje pri nakupu-prodaji nepremičnine, izpeljavo kupoprodajnih poslov, svetovanje, davčno svetovanje vezano na nepremičnine, pridobivanje raznih listin potrebnih za sklenitev pravnih poslov z nepremičninami in vsa ostala svetovanja povezana z prometom nepremičnin

O nas

Naš cilj je nuditi visokokvalitetne storitve, ki zajemajo celotno paleto računovodskih, davčnih in kadrovskih storitev za majhna podjetja in samostojne podjetnike, kakor tudi ostale fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti, kot so zdravstvene, odvetniške in druge storitve ter zasebne zavode in društva.

Družba se ukvarja tudi s svetovanjem glede prometa z nepremičninami, posredovanjem pri prodaji in nakupu nepremičnin ter drugimi posli vezanimi za promet nepremičnin. Odlikujejo jo strokovnost in varnost ter celovito svetovanje glede nepremičninskega posla, saj vam svetuje licencirani nepremičninski agent.

Zakaj izbrati

Primafin Logotip podjetja

Dostopnost

Za vas smo vedno dostopni, tudi izven delovnega časa za nujne primere nas lahko kontaktirate.

Osebni pristop

Vsaka stranka, vsako podjetje je enota zase, zato bomo vedno prisluhnili vašim željam in potrebam ter naše sodelovanje prilagodili temu.

Strokovnost

Dolgoletne izkušnje in nenehno stremenje k novim znanjem in informiranosti nam daje prednost pred drugimi.

Kakovost

Naše storitve so vedno kakovostno opravljene, saj nenehno sledimo veljavni zakonodaji in tehnologiji.

Zanesljivost

Z nami ste na varni poti, enkrat zaupane naloge bodo strokovno in pravočasno pripeljane do cilja. Vi se lahko popolnoma posvetite svojemu delu in računovodski del prepustite nam.

Varnost podatkov

Zavezuje nas kodeks združenja računovodskih servisov, ki narekuje da vsak servis mora zagotavljati zaupnost informacij, ki jih računovodski servis pridobi od naročnika.

Partnerji podjetja

Primafin Logotip podjetja

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image